OZNAKA

licnost 2021

Milena Radulović:“MORALA SAM DA BUDEM VOJNIČKI NASTROJENA!“

Milenu Radulović je svojom ispovešću na početku ove godine pokrenula pravu revoluciju za osnaživanje položaja žena u našem društvu, a naročito onih koje su donedavno...

Najnoviji članci