Pravila korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja, jer se tiču Vaših prava i obaveza kao i ograničenja u skladu sa zakonom o elektronskim medijima.

Dobrodošli i hvala što koristite usluge i servis toxictv.rs-a. Ovi uslovi korišćenja su sporazum između Vas i naše firme Toxic Entertainment d.o.o. o korišćenju naših usluga i servisa, dakle našeg televizijskog programa, web-sajta, aplikacije, softvera i drugih proizvoda u vidu digitalnih i medijskih sadržaja (u daljem tekstu samo toxictv.rs) koje plasiramo putem interneta u dobroj nameri.

Određeni aspekti naših usluga mogu podrazumevati dodatne regulacije i pravila, kao i specifične uslove korišćenja. Tu spadaju određena ograničenja za decu i maloletna lica, pravila pravljenja naloga i plaćanja usluga, kao i učestvovanja u našim anketama i nagradnim igrama.

Ti specifični uslovi korišćenja, budući da se odnose na određene aspekte naših usluga, biće zahtevani od Vas kad pristupate tim delovima nekog od naših sajtova ili aplikacije gde se ta specifična vrsta usluga pruža.

Pristupajući našim servisima obavezujete se na ove uslove korišćenja, kao i specifične uslove korišćenja pristupanjem posebnim aspektima naših usluga i prihvatate da toxictv.rs prikupi podatke o Vama u skladu s našom politikom privatnosti. Ukoliko ne želite da prikupljamo bilo kakve podatke o Vama, nemojte pristupiti nijednom našem servisu, niti koristiti naše usluge.

Promene uslova korišćenja

toxictv.rs zadržava prava da promeni uslove korišćenja s vremena na vreme, o čemu ćemo Vas uvek obaveštavati. Prihvatanjem naših uslova prihvatate i da Vas obavestimo o njihovim promenama. Korišćenjem naših servisa nakon tog obaveštenja, automatski prihvatate nove uslove korišćenja. Ove promene odnose se i na specifične uslove korišćenja, odnosno o njima ćemo vas obavestiti pri svakoj promeni, koju korišćenjam specifičnih usluga automatski prihvatate.

Vaše predstavljanje

Pristupanjem toxictv.rs-u i korišćenjem naših servisa u bilo kom aspektu, Vi predstavljate sebe i garantujete da imate pravni kapacitet da to uradite i da napravite ovaj sporazum s nama. Ukoliko nemate taj kapacitet (ako ste maloletni) onda garantujete da imate pristanak roditelja ili staratelja da to uradite. Vaše predstavljanje u bilo kom delu toxictv.rs-a, podrazumeva da ste pročitali, razumeli i saglasni ste sa ovim uslovima i pravilima korišćenja, kao i da ste pročitali, razumeli i saglasni ste s našom politikom privatnosti.

Naša usluga

Toxictv.rs Vam omogućava pristup audio, video, foto i tekstualnim sadržajima, pretežno zabavnog karaktera. Pristup ovim sadržajma može biti ograničen tehničkim mogućnostima aparata (telefona, kompjutera ili tableta) s kojeg pristupate ili internet protokom.

Sadržaji koje emitujemo su zaštićeni autorskim pravima i pravima intelektualne svojine u vlasništvu toxictv.rs-a ili davaoca licence. Toxictv.rs poštuje prava i autorstvo, kao I intelektualnu svojinu drugih na tržištu, i zahteva isti tretman od strane svih koji pristupaju toxictv.rs-u i njenim sadržajima.

Svaka nedozvoljena upotreba sadržaja toxictv.rs-a ili bilo kod aspekta naše usluge, predstavlja povredu prava i intelektualne svojine. Toxictv.rs zadržava prava ta tuži I sudski goni počinioce ovakvih povreda prava u skladu sa zakonom, kako građanskim tako i krivičnim tužbama. U slučaju povrede navedenih prava, toxictv.rs uskraćuje dozvolu garantovanu ovim sporazumom, počiniocu, I zahteva obustavljanje svakog korišćenja naših sadržaja s njegove strane. Kopiranje naših sadržaja ili delova materijala koje koristimo, u bilo koje svrhe, nije dozvoljeno, osim ako nije naglašeno drugačije. Sadržaji koje plasiramo služe isključivo za Vašu zabavu, i obavezuje Vas da poštujete autorska prava i intelektualnu svojinu sadržaja.

Kreiranje naloga

Od Vas se može zahtevati da na određenom delu toxictv.rs-a kreirate svoj korisnički nalog, kako biste imali pristup određenim specifičnim sadržajima interaktivnog tipa. Korišćenjem tih specifičnih usluga, podrazumeva se da ste pročitali, razumeli i saglasni ste sa ovim uslovima i pravilima korišćenja. Nalog možete kreirati u svoje ime ili ime bilo kog entiteta koji predstavljate (firma, javna ličnost…), čime garantujete da imate dozvolu za takvo predstavljanje. Takođe ste saglasni s tim da nemate vlasničke ili imovinske interese u vezi s kreiranim nalogom.

Suspenzije i gašenje naloga

Saglasni ste s tim da toxictv.rs zadržava sva prava da, u skladu sa svojom odlukom, suspenduje ili ugasi Vaš korisnički nalog ukoliko proceni da ste na bilo koji način prekršili pravila ili ispoljili bilo kakav vid nedostojnog ponašanja. Podrazumevamo da ste pročitavši ova pravila i uslove korišćenja razumeli i saglasni ste s tim, da se, ukoliko dođe to takvog gašenja naloga, odričete bilo kakvog vlasništva ili imovine nad kreiranim nalogom u korist toxictv.rs-a koji je tu uslugu omogućio.

Usluge trećih lica

Naša usluga može podrazumevati određene linkove ili integraciju usluga trećih lica, poput različitih video-platformi, oglašivača i društvenih mreža, kolektivno (usluge trećih lica) toxictv.rs nije ni na koji način odgovoran za usluge trećih lica, niti za njihovu istinitost, pouzdanost i kvalitet. Integracija usluga trećih lica na toxictv.rs ne podrazumeva našu garanciju za istinitost pouzdanost i kvalitet tih usluga. Vaš odnos sa uslugama trećih lica na toxictv.rs-u isključivo je između Vas i trećih lica I sporazum o korišćenju tih usluga nije deo ovog sporazuma niti ovih uslova korišćenja, već je zaseban sporazum u skladu s njihovim (trećih lica) uslovima korišćenja i politikom privatnosti.

Advertising

Neki od naših oglašavača povremeno vam poslužuju i kolačiće. Nemamo kontrolu nad kolačićima koje postavljaju oglašavači. Prodavce usluga oglašavanja možemo koristiti za pomoć u prikazivanju oglasa na veb lokaciji. Ovi dobavljači mogu da koriste kolačiće, ili slične tehnologije da bi vam prikazivali oglase prilagođene interesovanjima koja ste pokazali pregledavanjem ove i drugih veb lokacija koje ste posetili, da bi utvrdili da li ste ranije videli određeni oglas i da biste izbegli slanje duplikata oglasa. Pritom ovi dobavljači mogu prikupljati nelične podatke kao što su tip vašeg pregledača, vaš operativni sistem, posećene veb stranice, vreme poseta, prikazan sadržaj, prikazani oglasi i drugi podaci o toku klika. Korišćenje kolačića, ili sličnih tehnologija od strane ovih dobavljača usluga oglašavanja podleže njihovim vlastitim politikama privatnosti, a ne našoj, a Dobavljač usluga se odriče svake odgovornosti u vezi s tim.

Mi, toxictv.rs, koristimo sledeće skripte:

    • Midas Network d.o.o.

Domen: midas-network.com
Pročitajte više: Politika privatnosti

  • Google: Adsense, Ad Exchange
  • Contentexchange:

Kompanija: I.r.v. d.o.o.
Domena: contentexchange.me
Ime: cx_id
Trajanje: dvije godine od posljednje posjete
Sadržaj: Prikupljanje i obrada podataka za istraživanje tržišta, oglašavanje i poboljšanje korisničkog iskustva na webu. Pročitajte više: https://adria.contentexchange.me/page/opsti-uslovi

Sadržaji korisnika

Za korišćenje naših zabavnih anketa i konkursa od Vas se može tražiti da putem toxictv.rs-a i svog kreiranog naloga na naš server podignete određeni svoj sadržaj (video ili fotografije), a koji mi možemo objaviti javno na bilo kom delu toxictv.rs-a. U sadržaje korisnika spadaju i Vaši komentari na našim sajtovima. Ova pravila i uslovi korišćenja podrazumevaju da ste saglasni s tim da sadržaji koje ste podelili s nama budu javno publikovani u skladu s našom odlukom i zakonom o elektronskim medijima, kao i da ste saglasni sa onim delovima politike privatnosti koji se odnose na ove specifične usluge. Bilo kakva zloupotreba tuđih autorskih prava i prava intelektualne svojine putem ove naše usluge neće se smatrati povredom zakona od strane toxictv.rs-a već od strane korisnika koji je putem naše usluge plasirao tuđe sadržaje bez dozvole. toxictv.rs nije dužan da objavi niti da arhivira korisničke sadržaje.

Korisnički sadržaji moraju zadovoljavati sledeće uslove:

Imate pismeni pristanak od svakog pojedinca vidljivog na korisničkom sadržaju (u slučaju da su u pitanju maloletna lica, imate pismeni pristanak roditelja ili staratelja) da koristite njegov lik, glas I ime u skladu sa ovim uslovim korišćenja.
Korisnički sadržaj koji delite ni na koji način ne krši autorska prava ili prava intelektualne svojine trećih lica ili organizacija, uključujući kopirajt, žig ili logo.
Vaš korisnički sadrža ni na koji način ne krši zakon, niti prava trećih lica, niti narušava njihovu privatnost.
toxictv.rs može ostvariti prava na Vaš korisnički sadržaj bez ikakve odgovornosti, plaćanja tantijema, naknada, Vama ili bilo kojoj trećoj strani.
Pravila ponašanja

Saglasni ste stim da ne smete putem naših platformi I usluga deliti korisničke sadržaje koji:

Sadrže ili promovišu bilo kakve ilegalne aktivnosti.
Sadrže govor mržnje, klevete, uznemiravajući govor, uvrede ili pretnje.
Sadrže rasističke ili pornografske poruke, kao I bilo kakvu vrstu uvredljivog govora ili prikaza.
Nanose zlo deci, direktno ili indirektno, izlažući ih neprikladnom materijalu bilo koje vrste ili tražeći im da otkriju informacije o sebi.
Sadrže bilo kakve reklamne aktivnosti, promociju roba i usluga ili donacija.
Sadrže žigove ili logo koji pripadaju trećim licima ili organizacijama.
Prikrivaju autorstvo od strane trećih lica I pogrešno predstavljaju, falsifikuju, autora, modifikacijom metapodataka.
Sadrže linkove ka sajtovima I uslugama trećih lica koji narušavaju pravila navedena na ovoj listi.

Opšti uslovi korišćenja

Toxictv.rs nije odgovoran za bilo kakvo odlaganje, kašnjenje, ili izostanak usluge koju pruža, a koja je definisana ovim sporazumom, što može biti uzrokovano bilo kakvim tehničkim problemima ili višom silom.

Toxictv.rs se može pozvati na prava definisana ovim sporazumom u bilo kom trenutku, i odlaganje izvršenja ne podrazumeva odricanje od prava ostvarenih ovim sporazumom.

Ukoliko je bilo koji deo ovog sporazuma neprimenjiv ili nije u skladu sa zakonom, taj deo će biti izuzet iz sporazuma, ali Vas ne oslobađa sporazuma u celini, već će se ostatak sporazuma primenjivati u punoj meri.

Toxictv.rs se trudi da svoje usluge učini dostupnim svima, u skladu sa zakonom. Ukoliko imate poteškoća u korišćenju naših usluga ili razumevanju bilo koje stavke ovog sporazuma možete nam se obratiti putem elektronske pošte na adresi weburednici@toxictv.rs